Search
Make Good Use of Your Sidebar

Use this space for anything from simple blocks of text to powerful widgets, like our Twitter and Flickr widgets. Learn more.

To access Website Management, hit the 'esc' key or use this Login link.

Miljöpolicy

Österjärn vill verka för långsiktig hänsyn till människor och miljö i vårt arbete med att leda bygg- och anläggningsprojekt. Vi strävar i varje projekt mot att välja miljövänliga lösningar och möta våra kunders efterfrågan på miljölösningar.

Vårt miljökunnande är vår viktigaste resurs för att bidra till en hållbar utveckling. Vi skall ha kännedom om olika system för miljöcertifiering av byggnader. Vårt miljöarbete ska styras av affärsmässighet och engagemang och vi skall följa gällande miljölagstiftning.

Vi ska genom ständiga förbättringar minska vår miljöpåverkan, användning av naturresurser och bidra till minskad förorening.