Search
Make Good Use of Your Sidebar

Use this space for anything from simple blocks of text to powerful widgets, like our Twitter and Flickr widgets. Learn more.

To access Website Management, hit the 'esc' key or use this Login link.

KVALITETSPOLICY

Vår gedigna erfarenhet av byggprojekt och vår utbildning gör att vi tar oss an uppdrag inom Projekt- och Byggledning samt Besiktningar. Österjärn AB:s anställda har erfarenhet från praktisk byggledning och är kvalitetscertifierade med riksbehörighet att vara kontrollansvariga enligt PBL, behörighet K.

Vår framgång beror på vår förmåga att i varje projekt förstå kundernas behov, nu och i framtiden. Genom att tillsätta rätt person på rätt plats skall vi alltid motsvara våra kunders krav och förväntningar.

Vårt kvalitetsarbete skall genom ständiga förbättringar medverka till företagets och våra medarbetares utveckling. Vi skall aktivt ta del av branschnyheter och hålla oss uppdaterade för att följa gällande lagar och förordningar.

Vi skall säkerställa kompetent personal genom löpande utbildningar och erfarenhetsutbyte.